Föräldrarna

Malmen Montessori är en fristående skola, driven av en ideell föräldraförening. Skolan följer kommunens regler och riktlinjer och styrs av skollagen samt läroplanerna. Vi är också medlemmar i Svenska Montessoriförbundet och strävar varje år efter att auktorisera så stora delar som möjligt av vår verksamhet.

Vår organisation

Skolans huvudman är föreningen, där medlemmarna äger och driver verksamheten. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag, samt barnomsorgsavgifter från familjerna. Familjernas avgifter följer kommunens taxa.

Att ha sitt barn på en vår fristående skola skiljer sig från att ha dem i en kommunal skola, då det är vi föräldrar som driver verksamheten tillsammans med personalen.

Varje familj på Malmen Montessori, som betalat medlemsavgift, är medlem i föreningen. Föreningen utser varje år en styrelse bland medlemmarna. Styrelsen har det övergripande ansvaret för drift och skötsel av skolan och de tillsätter även skolans verksamhetschef. Verksamhetscchefen har sedan det övergripande ansvaret, samt ansvar tillsammans med rektor och förskolechef över den löpande verksamheten.

Varje familj som har betalt medlemsavgiften till föreningen blir också medlem i Svenska Montessoriförbundet och får då bl.a. prenumeration på MontessoriTidningen.

På hösten varje år sammankallas till föreningens årsstämma. På årsstämman väljs föreningens styrelse.

Föräldrar bidrar på flera sätt

Alla familjer är först och främst engagerade i och runt sitt, eller sina, barns klass. Det innebär bl a att man sköter storstädning av klassrum och kringområden, som varje klass får tilldelat. Städning görs både i smågrupper, var 3:e till 4:e vecka, samt på Malmens dag, en gång per termin. Vill man engagera sig mer i klassen kan man under ett eller flera år vara klassförälder.

Det finns också ett föräldrarforum, där man har möjlighet att engagera sig extra kring sitt barns skolgång.

Vill man engagera sig ytterligare är man välkommen att anmäla sitt intresse för arbete i styrelsen för Malmen Montessori.

En lördagsförmiddag per termin ordnar styrelsen Malmens dag. Då hjälps alla familjer åt med att jobba på skolan. Inför Malmens dag får personalen och eleverna lämna önskemål beträffande förbättringar och reparationer som man vill få utförda på skolan. Det kan handla om småreparationer, målningsarbeten, samt storstädning m m, som skolans personal inte hinner med att utföra i den dagliga verksamheten.

Tillsammans hjälps vi - elever, personal och föräldrar - åt att göra Malmen till Borås bästa skola! En skola. Alla sinnen.