Anmälan

Så här anmäler du dig till Malmen Montessori

Förskolan/Grundskolan

Kontakta Caroline Ejderhall Svensson på Malmen.

E-post: intag@malmen.com

 

Intagningsordningen för Malmen Montessori

Följande turordning gäller:

  A.  Barn från Malmen Montessori
  B.  Syskonförtur
  C.  Barn från Montessoriförskolan Pyramiden och Globen
  D.  Barn från annan Montessoriförskolan/skola
  E.  I den ordningen eleven står upptagen i anmälningslistan

 

Välkommen på informationskväll


Måndag 22/1 klockan 18:00

Måndag 26/2 klockan 18:00

Måndag 26/3 klockan 18:00

Måndag 23/4 klockan 18:00

Måndag 28/5 klockan 18:00Ingen föranmälan behövs.