Välkommen till Malmen Montessori. Vi är en politiskt och religiöst obunden friskola i Borås med förskola, förskoleklass, grundskola och fritids. Som Montessoriskola tror vi på en pedagogik som uppmuntrar barnets/elevens medfödda nyfikenhet och att man inte bara läser sig till kunskap – utan lär sig med alla sina sinnen.

Vad har ditt barn sinne för?

Är en förening bestående av väldigt olika skolor med en sak gemensamt, vi är inte vinstutdelande. Vi anser istället att utbildning ska bedrivas med glädjen att se människor utvecklas som främsta drivkraft.

Hos oss går de pengar som följer en elev i form av skolpeng oavkortat till att förbättra skolan och undervisningen. Det finns alltid en elev som behöver mer stöd och då vill vi inte hamna i en situation där pedagogiska insatser vägs mot vinstutdelning.